ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Ο Κύπος της Εδέμ είναι ένας πλήρως ανεπτυγμένος οργανισμός και λειτουργεί σε σύγχρονες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν τα κεντρικά ιδιόκτητα γραφεία και τις αποθήκες της εταιρείας. Οι αποθηκευτικοί χώροι και οι ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησής ελέγχονται καθημερινώς με σχολαστικότητα για να διατηρούν τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες που διασφαλίζουν την φρεσκάδα και ποιότητα όλων των προϊόντων. Υπάρχει επίσης ειδική μονάδα διαλογής, ομάδα συσκευασίας/πακεταρίσματος, χώρος ζύγισης, χώρος φορτοεκφόρτωσης με ειδικές ράμπες και χώρος στάθμευσης των φορτηγών αυτοκίνητων.

αποθήκες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΟΣ

Ο Κύπος της Εδέμ έχει ως κύρια ενασχόληση τη διανομή κυπριακών φθαρτών και φρούτων. Προστέθηκαν στις δραστηριότητες της εταιρείας η εισαγωγή και συσκευασία λαχανικών και φρούτων με στόχο να συμπληρωθούν κενά που υπάρχουν στην αγορά με ποιοτικά και νέα προϊόντα. Εξυπηρετώντας τους στόχους αυτούς με κίνητρο την ανοδική πορεία και ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς, η εταιρεία δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο από κάθε άποψης συσκευαστήριο. Υπερσύγχρονα μηχανήματα συσκευασίας προσφέρουν ποιοτική υπηρεσία πακεταρίσματος σε σημαντικούς πελάτες.

συσκευασμος

Αριθμος επικοινωνιας

Καλέστε τώρα για περισσότερες πληροφορίες:

+357 26600980 , +357 26270905

© 2018   Edem Garden.
All rights reserved.
Designed & Developed by Enigma Web Solutions Operated by Enigma